O firmie

Agencja Ochrony Mienia DORAN Sp. k. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od 1992 roku.

Założenie spółki komandytowej aktem notarialnym i wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego przez dwóch wspólników ojca i syna do dnia dzisiejszego nie uległo zmianie. Przeszliśmy proces wymiany i weryfikacji Koncesji uzyskując pozytywną ocenę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Agencja Ochrony DORAN Sp. k. jest firmą rodzimą, bez udziału kapitału zagranicznego.

Naszą dewizą jest „traktować Klienta jak swoją najlepszą inwestycję”.

Pracownicy firmy są starannie dobierani, oraz weryfikowani pod względem predyspozycji psychofizycznych, przeszkoleni zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 r. Nr. 114, poz. 740 z późn. zmianami), są ludźmi młodymi, wysportowanymi, zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu i pracy, posiadającymi legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony.

Wszyscy są jednolicie ubrani, wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, oraz środki łączności bezprzewodowej.

Na wyraźne życzenie Klienta sporządzamy audyt sposobu zabezpieczenia obiektu, dokonując oceny zagrożenia i wskazując optymalne rozwiązania.

Posiadamy uprawnienia Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej – SUFO.

Agencja Ochrony Mienia DORAN Sp. k. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. poz. 1550, w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.