Monitorowanie

Stacja Monitorowania Alarmów DORAN

Operator stacji monitorującej jest informowany o stanie wszystkich lokalnych systemów alarmowych, o źródle i specyfice powstałych alarmów, a także o awariach zasilania i innych nieprawidłowościach występujących w obiekcie.

W uzasadnionych przypadkach naruszenia strefy chronionej wysyłana jest załoga interwencyjna w celu podjęcia interwencji.