Konwojowanie

Konwojowanie wartości pieniężnych, oraz innych przedmiotów wartościowych wykonywane jest zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku (Dz. U. Nr. 129, poz. 858)