Imprezy masowe

Organizacja zabezpieczenia imprez masowych wykonywana jest zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr. 120, poz. 1298 z 2001, ze zmianami – Dz. U. 2001 nr. 41 poz. 465, Dz. U. 2001 nr. 123 poz. 1353 i Dz. U. 2002 nr. 25 poz. 253).

Cel : sprawdzanie uprawnień do przebywania na imprezie masowej, legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądanie zawartości bagaży, odzieży osób, wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny, ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.