Ochrona VIP

Ochrona osób w miejscu zamieszkania, hotelu, miejscu pracy, podczas przemieszczania się, podczas powitań, przemówień lub konferencji prasowych.

Cel : głównym celem działań ochronnych jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie ochranianej przed bezpośrednim atakiem zagrażającym jej życiu lub zdrowiu (usiłowanie zabójstwa, rozboju, wymuszeń, napaści, uprowadzenia itp.)

Drugorzędnym celem jest ochrona osoby przed szykanowaniem (ubliżaniem, znieważaniem, obrzucaniem różnymi przedmiotami itp.)